Co należy wiedzieć o programie „Czyste powietrze”?

Należy wiedzieć, że zasadniczym celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie lub uniknięcie tak zwanej niskiej emisji pyłów i innych szkodliwych substancji, to jest smogu. Głównym źródłem tej substancji są stare kotły na węgiel i inne paliwa stałe masowo wykorzystywane do ogrzewania domów jednorodzinnych. Dlaczego przygotowano taki program?

Należy wiedzieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował go, aby zachęcić inwestorów do podejmowania wysiłku związanego z termomodernizacją, w tym także z modernizacją instalacji grzewczych. Program jest skierowany do właścicieli użytkowanych i nowo budowanych domów jednorodzinnych. Od czego zależy wielkość dofinansowania? Zależy od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym osoby wnioskującej, a zakres prac objęty dofinansowaniem zależy od wieku budynku.

Warto też wiedzieć, że warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania (dotacji, dotacji z pożyczką albo tylko pożyczki) jest wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła spalających paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie innych zabiegów termomodernizacyjnych w budynku. Jakie prace są objęte takim programem? Objęte są nim takie prace jak: wymiana okien, docieplenie budynku, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż kolektorów słonecznych, modułów fotowoltaicznych i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Od czego zależy możliwość uzyskania środków na modernizację? Należy wiedzieć, że zależy od tego, kiedy zostało wydane pozwolenie na budowę domu i jakie źródło ciepła jest w nim zainstalowane w dniu składania wniosku o dofinansowanie. Pamiętajmy o tym, że jeśli jednak dom jest ogrzewany przez kocioł na paliwo stałe niespełniający wymagań programu (czyli niższej klasy niż 5.), wówczas możemy się ubiegać o dofinansowanie bez względu na datę uzyskania pozwolenia na budowę.

Ten rządowy program jest realizowany od 2018 roku, a na przełomie marca i kwietnia 2020 roku wprowadzono w nim dziesięć zmian, które mają uprościć inwestorom skorzystanie z oferowanych przez program dotacji. Co przede wszystkim znajduje się w tych zmianach? Są wśród nich między innymi znaczne uproszczenie wniosku o dofinansowanie i zasad przyznawania, możliwość złożenia wniosku online w serwisie i znaczne skrócenie czasu rozpatrywania, integracja z programem „Mój prąd” oraz możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych.

Redakcja Waznamisjazdrowaemisja.pl
Redakcja Waznamisjazdrowaemisja.pl
Artykuły: 194

Dodaj komentarz