Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności
Zamknij
Facebook
Google Plus
Youtube
RSS
WAŻNA MISJA ZDROWA EMISJA
Aktualności
Polsce grożą kary za zanieczyszczone powietrze

Niska emisja w Polsce

Polsce grożą kary za zanieczyszczone powietrze

Polsce grożą kary za zanieczyszczone powietrze

Komisja Europejska wezwała 26 lutego 2015 roku Polskę do przestrzegania przepisów unijnych zobowiązujących państwa członkowskie do poprawy jakości powietrza. Komisja dała Polsce dwa miesiące od daty komunikatu na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli w ciągu wyznaczonego okresu państwo członkowskie nie podejmie działań, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

O tym, że w Polsce mamy bardzo zanieczyszczone powietrze, mówi się coraz częściej. Jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne lokalne inicjatywy walczące z problemami takimi jak niska emisja i smog. Wystarczy wspomnieć Podhalański, Krakowski czy Dolnośląski Alarm Smogowy. Materiały o zanieczyszczeniach powietrza coraz częściej zobaczyć można w ogólnopolskich mediach. Problemu nie da się ukryć, dlatego nie jest zaskoczeniem komunikat Komisji Europejskiej wzywający Polskę do zdecydowanych działań na rzecz walki z tym, jak bardzo mamy zanieczyszczone powietrze.

Normy dla cząsteczek PM10 przekroczone

Zanieczyszczone powietrze w poważny problem w całej Europie, dlatego, jak przypomina w komunikacje Komisja Europejska, prawo unijne zobowiązuje kraje członkowskie do ograniczenia narażenia obywateli na drobne cząsteczki pyłu (PM 10) poprzez określenie obowiązujących pułapów, a w razie przekroczenia tych pułapów – do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu poprawy jakości powietrza oraz do udostępniania informacji na ten temat w formie planów dotyczących jakości powietrza.

W Polsce maksymalne dzienne limity cząstek pyłu są przekraczane w 36 strefach, a limity roczne w 12 strefach – wynika z danych przytoczonych przez Komisję Europejską. Pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Zawierają one różne składniki, np.: siarkę, związki organiczne, metale ciężkie, dioksyny czy alergeny. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm. Wdychanie cząstek pyłu zawieszonego może powodować astmę, schorzenia układu sercowo-naczyniowego, nowotwory płuc, a nawet przedwczesną śmierć. W Polsce głównym źródłem tych cząstek jest niska emisja pochodząca ze spalania węgla i śmieci do ogrzewania budynków mieszkalnych, ruchu drogowego i przemysłu. Przy czym niska emisja z sektora bytowo-komunalnego jest odpowiedzialna za prawie 90% emisji pyłu PM10 w skali kraju.

Problem: zanieczyszczone powietrze. Komisja wzywa do działania

Komisja Europejska uważa, że Polska zaniedbała wprowadzenie odpowiednich środków, które powinny były obowiązywać od 2005 r. w celu ochrony zdrowia obywateli, i w związku z tym wzywa nasz rząd do podjęcie „przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy”.

Polska dostała dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi do Komisji Europejskiej w sprawie dodatkowych działań mających na celu zmniejszenie problemu, jakim jest zanieczyszczone powietrze. Jeżeli w ciągu wyznaczonego okresu nie podejmie stosownych działań, Komisja Europejska może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czego następstwem może być nałożenie na Polskę sporej kary finansowej.

Polskie samorządy już walczą z niską emisją

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, obecnie w naszym kraju realizowane są 54 programy ochrony powietrza, które jednak w niewystarczającym stopniu przyczyniają się do poprawy jego jakości. Z tego powodu minister środowiska rozpoczął prace nad Krajowym Programem Ochrony Powietrza (KPOP). Jest to dokument o charakterze strategicznym, wyznaczający cele i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione w szczególności na szczeblu lokalnym w programach ochrony powietrza. Jak poinformował resort środowiska, wśród inicjatyw legislacyjnych, które mają usprawnić ich działanie, w projekcie KPOP zaproponowano m.in. zmianę ustawy Prawo ochrony środowiska, zmiany w zakresie budownictwa, planowania i gospodarki przestrzennej, wprowadzenia wymagań jakościowych dla paliw stałych, dopuszczonych do stosowania w sektorze bytowo-komunalnym, oraz standardów emisyjnych dla małych instalacji spalania paliw, tj. tych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.

W walce o czystsze powietrze duże znaczenie ma też program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) „KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Budżet programu wynosi 800 mln zł (środki te pochodzą z NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy) i jest przeznaczony na przeznaczane na działania takie jak: rozbudowa sieci ciepłowniczej, termomodernizacja budynków wielorodzinnych, zastępowanie starych pieców nowymi, bardziej oszczędnymi i przyjaznymi środowisku, a także instalacja kolektorów słonecznych. Programem KAWKA objęte są miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, w których występuje przekroczenie stężeń szkodliwych związków w powietrzu.

 

 fot. gmarcelo, sxc.hu
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Moda na zdrowie. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
logo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane artykuły

14657736498_41d511b3c4_z(1)

Trudna walka ze szkodliwymi emisjami

10 marca 2015 21:19

Polska może się „poszczycić” niechlubną wysoką pozycją w rankingach najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy. W dużych miastach wdychamy spaliny samochodowe, małe miejscowości borykają się z problemem, jakim jest niska emisja. Czy da się walczyć z zanieczyszczeniami powietrza? Może to ułatwić nowelizacja Prawa ochrony Środowiska.
ballerina-bicycle-fitness-man-old-health-forest-trees-park-tree-exercise-dance-dancing-race-1542502

Każdy z nas może przeciwdziałać niskiej emisji

14 października 2015 12:55

Jak przeciwdziałać niskiej emisji? Nie trzeba tu żadnych spektakularnych działań (choć i te nie zaszkodzą), wystarczy, że na co dzień będziemy pamiętać o tym, by swoimi wyborami nie narażać stanu środowiska.

Projekt Ważna Misja zdrowa Emisja jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.