Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności
Zamknij
Facebook
Google Plus
Youtube
RSS
WAŻNA MISJA ZDROWA EMISJA
Aktualności
Alfabet niskiej emisji

Alfabet niskiej emisji

Alfabet niskiej emisji

Przypominamy najważniejsze zagadnienia, które opisywaliśmy w ramach projektu „Ważna misja zdrowa emisja” i które każdy przeciwnik niskiej emisji powinien znać.

Kiedy półtora roku temu rozpoczynaliśmy działania w ramach projektu „Ważna misja zdrowa emisja”, nie spodziewaliśmy się, że spotkają się one z tak dużym zainteresowaniem. Stronę internetową waznamisjazdrowaemisja.pl odwiedzili państwo prawie 20 tys. razy, a artykuły poświęcone niskiej emisji w „Modzie na Zdrowie” przeczytały setki tysięcy osób. Zadawali nam państwo ciekawe pytania, wspierali nas na Facebooku, przysyłali e-maile i zdjęcia ukazujące, w jaki sposób przeciwdziałają niskiej emisji w swojej okolicy.

Staraliśmy się przekazać wiedzę o tym, czym są: niska emisja, smog, zielona gospodarka i energia odnawialna.Wyjaśnialiśmy, dlaczego zanieczyszczenia powietrza są tak ważnym tematem i jak możemy im przeciwdziałać każdego dnia. Zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny o niskiej emisji i nie raz promowaliśmy projekt podczas różnych wydarzeń, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z informacjami o niskiej emisji do jeszcze większej liczby osób. Rozmawialiśmy o tym problemie również z ekspertami i znanymi osobami, pokazując, że to temat ważny dla każdego.

Poniżej przypominamy najważniejsze zagadnienia dotyczące niskiej emisji.

40000

Jak podaje HEAL (Health and Environment Alliance), ponad 40 tys. zgonów rocznie w Polsce związanych jest z narażeniem ludzi na zanieczyszczenia powietrza.

Alarm smogowy

Społeczna organizacja walcząca z niską emisją i smogiem. Alarmy smogowe zakładają zwykle lokalni aktywiści troszczący się o jakość powietrza w ich miejscu zamieszkania.

Benzo(a)piren (BAP)

Jeden ze „składników” niskiej emisji. Niebezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Może powodować rozwój nowotworów, dziedzicznych wad genetycznych, upośledzać płodność, podrażniać układ oddechowy i skórę (kaszel, drapanie w gardle, łzawienie oczu, swędzenie skóry, rumień). Może oddziaływać szkodliwie nawet już na dziecko w łonie matki. Benzo(a)-piren dostaje się do organizmu poprzez drogi oddechowe.

Ekostrefa

Część miasta, do której mogą wjeżdżać tylko pojazdy spełniające określone normy emisji spalin. Ekostrefy wprowadza się, aby zadbać o czystsze powietrze w miastach, w których zanieczyszczenia z transportu stanowią 30 proc. całej emisji.

Energetyka rozproszona

Sposób wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i paliw płynnych polegający na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dostępnych w danej lokalizacji, np. w miejscu o dobrym nasłonecznieniu można wykorzystać energię słoneczną, a tam, gdzie są duże zasoby wód, np. oceanicznych, warto korzystać z energii pływów morskich.

Gazy cieplarniane

Gazy, które przyczyniają się do powstawania efektu cieplarnianego poprzez zatrzymywanie ciepła w atmosferze, np. dwutlenek węgla, podtlenek azotu, ozon, metan. Występują one naturalnie w atmosferze, ale ich nadmierne stężenie wywołane działaniami człowieka, takimi jak spalanie paliw kopalnych, wzrost uprzemysłowienia lub nadmierny rozwój transportu, jest bardzo szkodliwe dla przyrody i ludzkiego zdrowia.

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka kraju ukierunkowana na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizowanie różnych sektorów, np. przemysłu i transportu, połączona z troską o środowisko i zdrowie mieszkańców, a jednocześnie niezaniedbująca interesów gospodarczych ani ekonomicznych państwa.

Kawka

Program NFOŚiGW mający na celu likwidację niskiej emisji i poprawę efektywności energetycznej. W ramach programu udzielane są dotacje, m.in. na wymianę pieca węglowego na gazowy i podłączenie obiektu ogrzewanego węglem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Niska emisja

Przedostawanie się do powietrza pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z domowych palenisk, pieców grzewczych oraz lokalnych kotłowni węglowych (do 40 m wysokości), w których spalanie jest bardzo nieefektywne. To także spaliny z transportu i zanieczyszczenia będące efektem spalania śmieci. Zanieczyszczenia te rozprzestrzeniają się po najbliższej okolicy, negatywnie wpływając na zdrowie jej mieszkańców.

Poprawka antysmogowa

Nowelizacja art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, dzięki której regionalne władze samorządowe będą mogły decydować, jakie paliwa i w jakiego rodzaju instalacjach mogą być wykorzystywane na ich terenie. Dzięki „poprawce” łatwiej będzie walczyć z zanieczyszczeniami powietrza na poziomie lokalnym.

Prosument

Osoba, która wytwarza na własne potrzeby energię ze źródeł odnawialnych, a jej nadwyżki odsprzedaje. „Prosument” to też skrótowa nazwa programu realizowanego przez NFOŚiGW, skierowanego do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Jego celem jest wspieranie rozwoju rozproszonych i odnawialnych źródeł energii, a w efekcie – ograniczanie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla. Biorąc udział w programie, można uzyskać bardzo korzystne dofinansowanie, np. na zakup i montaż paneli słonecznych lub źródła ciepła opalane biomasą itp.

PM10

Pył składający się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. Powstaje np. w wyniku spalania odpadów, węgla, ropy naftowej i może zawierać metale ciężkie i inne substancje toksyczne, w tym WWA. Do organizmu człowieka dostaje się poprzez drogi oddechowe, a jego wdychanie może powodować drapanie w gardle, kaszel, problemy oddechowe podczas uprawiania sportu, ryzyko infekcji układu oddechowego, ataki astmy, zapalenie spojówek, zaostrzenie kataru siennego. PM10 zwiększa ryzyko zachorowania na nadciśnienie, choroby nowotworowe i wystąpienie zawału serca. Ma też negatywny wpływ na zdrowie kobiet w ciąży i nienarodzonych dzieci.

PM 2,5

Pył składający się z mieszaniny cząstek zwieszonych w powietrzu, których rozmiar nie przekracza 2,5 mikrometra. Dostaje się do organizmu poprzez górne drogi oddechowe i może przenikać do krwi. Powoduje drapanie w gardle, kaszel, problemy oddechowe. Powstaje m.in w wyniku spalania śmieci, benzyny i węgla. Jedynym sposobem uchronienia się przed wdychaniem pyłów zawieszonych jest unikanie przebywania na otwartym powietrzu, gdy ich stężenie jest duże.

Smog

Najczęściej jest to widoczna w powietrzu mgła szkodliwych pyłów i gazów. Smog wywołują trzy czynniki, które muszą wystąpić równocześnie: niska emisja, duża wilgotność powietrza i brak wiatru. Najłatwiej go dostrzec w dużych miastach w pogodny, bezchmurny dzień. Jego częste wdychanie może prowadzić do problemów z układem oddechowym i krążeniowym, np. powodować choroby oskrzeli i zaostrzać objawy astmy. Ograniczenie smogu nie jest proste. Żeby zniknął, trzeba by stosować wyłącznie nowoczesne technologie energetyczne i specjalne filtry. Miejski transport należałoby ograniczyć lub zmienić na „zielony”, czyli np. autobusy hybrydowe, samochody elektryczne i rowery miejskie. Są to zmiany możliwe, ale wymagają czasu.

Ślad węglowy

Każdy z nas podczas swojego życia wytwarza określoną ilość gazów cieplarnianych (m.in. dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, freony, ozon) w zależności od tego, jak żyje i z jakich urządzeń korzysta. Liczba podsumowująca ilość gazów cieplarnianych wytwarzanych przez jedną osobę, wyrażona w ekwiwalencie CO2, to indywidualny ślad węglowy. Mierzy się go także dla przedsiębiorstw i państw.

Termomodernizacja

Modernizacja budynku pod kątem zminimalizowania strat energii cieplnej, np. ocieplenie ścian, wymiana okien, remont lub wymiana instalacji grzewczej. Celem termomodernizacji jest m.in. zmniejszenie opłat za ogrzewanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

Nazwa, pod którą kryje się ponad 200 związków chemicznych. WWA często są jednym ze „składników” niskiej emisji i nigdy nie występują pojedynczo. Jednym z WWA jest benzo(a)piren. Substancje te powstają, kiedy jakiś węglowodór (poza metanem) nie ulegnie całkowitemu spaleniu, czyli podczas spalania węgla, benzyny, ropy naftowej, odpadów, palenia tytoniu, grillowania potraw. WWA pojawiają się także po erupcji wulkanów i pożarach lasów. Mogą zatruwać wodę, glebę, powietrze, żywność, przez co bardzo łatwo dostają się do ludzkiego organizmu Kiedy do tego dojdzie, mogą wywoływać podrażnienie oczu, biegunkę, mdłości, podrażniać skórę. Objawami wieloletniego oddziaływania WWA na człowieka są: żółtaczka, zaćma, uszkodzenie nerek, upośledzenie działania wątroby, nowotwory (zwłaszcza rak płuc). Uwaga! WWA mogą występować także w kosmetykach pod postacią barwników lub ftalanów. Ich bezpieczne stężenie w takich produktach wynosi maksymalnie 5 proc.

Zielona energia

Energia ze źródeł odnawialnych (OZE). Może mieć postać energii elektrycznej, ciepła lub chłodu. Odnawialnym źródłem energii mogą być m.in.: elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, biogazownie, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.

Zmiany klimatu

Zmiany temperatur i opadach trwające przez dłuższy czas. Mogą być one naturalne lub spowodowane działaniami człowieka. Naukowcy przewidują, że bez skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatu globalne ocieplenie do 2100 roku wyniesie od 2,3 do 4,5 st. C w porównaniu z okresem przedindustrialnym. Ucierpią na tym ekostystemy górskie i arktyczne, rafy koralowe i zasoby wody pitnej, rolnictwo będzie się zmagać z problemami wynikającymi z gorąca i braku wody. W Polsce oznaczać to będzie okresowe upały, intensywne opady, a zaraz po nich susze, silne wiatry i wzrost poziomu morza

 

fot. Martin Abegglen/CC BY-SA 2.0

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Moda na zdrowie. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
logo

Komentarze

  • lukii -

    Ja zainwestowałem w panele fotowoltaiczne i muszę przyznać, że zadowolony jestem

    1. Redakcja Autor wpisu-

      To dobra wiadomość, cieszymy się, że inwestycja się opłaciła :-)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane artykuły

Przechwytywanie

Jak przeciwdziałać niskiej emisji – Pytanie na śniadanie

4 listopada 2015 09:56

Pod koniec października nasi goście po raz kolejny wzięli udział w dwójkowym porannym programie Pytanie na śniadanie, w którym opowiadali, jak przeciwdziałać niskiej emisji.
Przechwytywanie

Pytanie na śniadanie: jak przeciwdziałać niskiej emisji?

14 czerwca 2015 12:56

O tym, jak przeciwdziałać niskiej emisji i dlaczego warto to robić, mówili w programie Pytanie na śniadanie eksperci, zaproszeni przez magazyn „Moda na Zdrowie”.

Projekt Ważna Misja zdrowa Emisja jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.