Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności
Zamknij
Facebook
Google Plus
Youtube
RSS
WAŻNA MISJA ZDROWA EMISJA
Wywiady
Nasza Liga
Jak gminy walczą o energię odnawialną

Energia odnawialna rozwija się w Polsce

Jak gminy walczą o energię odnawialną

Żeby nastąpił boom na „energetykę obywatelską”, potrzebne są klarowne przepisy prawa i większe zaangażowanie samorządów. O niskiej emisji rozmawiamy z Janem Hasiukiem.

Ile gmin należy obecnie do stowarzyszenia i czym zajmuje się SGPEO?

Jan Hasiuk, SGPEO: Do stowarzyszenia należą obecnie 44 samorządy gminne z całej Polski. Celem stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących produkcję i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicznej i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego. SGPEO realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania: opiniujemy i promujemy inicjatywy związane z pozyskaniem i produkcją energii wykorzystującej siłę wiatru, energię wody, słońca, biomasy i gazu w celu realizacji krajowej strategii rozwoju energii odnawialnej powiązanej z dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej. Reprezentujemy wspólne interesy miast i gmin w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, w tym te dotyczące opłat środowiskowych, podatków, ulg i zwolnień z takich opłat. Podejmujemy wspólne przedsięwzięcia w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu – naturalnych zasobów przyrodniczych. Przedstawiamy parlamentarzystom, administracji rządowej i samorządowej opinie, wnioski, stanowiska, projekty i programy związane z działaniem Stowarzyszenia. Ważną rolą jest dla nas również edukowanie społeczeństwa.

Czy jest w Polsce gmina, którą możemy innym postawić za wzór w kwestii ograniczania niskiej emisji gazów i pyłów?

Jan Hasiuk: Wśród wielu gmin prowadzących od lat liczne działania związane z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń powietrza trudno jest wskazać tę jedną, która będzie wzorem dla innych. Z racji swoich doświadczeń z całą pewnością mogę podać jako dobry przykład działania samorządu gminy Kobylnica w woj. pomorskim, gdzie kilka lat temu zrealizowano z powodzeniem projekt „Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica”. W wyniku realizacji projektu w urządzeniach solarnych i pompach cieplnych została zainstalowana moc 2,45 MW. Liczba odbiorców: 2615 osób. Projekt zwiększył liczbę nowoczesnych, przyjaznych środowisku urządzeń (1202 szt.) oraz instalacji do produkcji energii odnawialnej (434 szt.). Miarą efektu ekologicznego była redukcja rocznej emisji: pyłu ogólnego o 139,7 t; CO o 50,8 t; CO2 o 986,33 t; SO2 o 61,9 t; NOx 139,29 t. Obecnie gmina korzysta z dofinansowania w ramach programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, finansowanym przez NFOŚiGW. Gmina Kobylnica podejmuje też wiele innych działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

W jaki sposób korzystanie z energetyki odnawialnej może pomóc w ograniczaniu niskiej emisji?

Jan Hasiuk: Korzyści z rozwoju energetyki odnawialnej są wielorakie, ograniczenie niskiej emisji, jak wskazuje odpowiedź na poprzednie pytanie, jest znaczące, zwłaszcza bardzo zauważalne w terenach o zabudowie jednorodzinnej,
wytwarzającej energię cieplną z własnych źródeł. Każda inicjatywa ukierunkowana na zmianę sposobu wytwarzania energii cieplnej (obecnie w powiązaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej) z wykorzystaniem OZE (odnawialne źródła energii) prowadzi do istotnej, często wręcz zaskakującej w rezultatach redukcji zanieczyszczeń powietrza.

Czy Pana zdaniem właściciele domów jednorodzinnych będą chcieli zostać prosumentami?

Jan Hasiuk: Czy w ten sposób możemy przyczynić się do ograniczania niskiej emisji i pomóc przejść swojej gminie na „zieloną stronę mocy”? Zainteresowanie właścicieli domów jednorodzinnych możliwością zostania prosumentem zależy przede wszystkim od ich zamożności, świadomości ekologicznej, miejsca zamieszkania oraz działań lokalnego samorządu w kierunku rozwoju energetyki rozproszonej. Na pewno nie można dzisiaj stwierdzić, że rozpoczął się boom związany z „energetyką obywatelską”. Jedną z przyczyn takiego stanu jest brak klarownych przepisów prawa, znacząca jest też niestety bierność wielu samorządów w tym temacie. Zauważalny jest też brak poparcia mediów głównego nurtu dla idei wytwarzania energii na zasadach prosumenckich, zamiast tego dość często przeczytać można lub usłyszeć różne informacje, często nieprawdziwe, stawiające w złym świetle wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Niemniej jednak liczyć należy, że w niedalekiej przyszłości wiele samorządów i osób fizycznych zaangażuje się znacząco w rozwój energetyki prosumenckiej. Jaka będzie skala zaangażowania? Tego nie można przewidzieć. Wzory płynące do nas z Zachodu wydają się na ten moment w Polsce jeszcze nie do osiągnięcia.

W jaki sposób mieszkańcy mogą się dowiedzieć, czy powietrze w ich gminie jest czyste? Gdzie powinni się udać, jeśli chcą się dowiedzieć, co ich lokalne władze
robią w tym kierunku?

Jan Hasiuk: Podstawowym źródłem informacji o działaniach samorządu gminnego jest sam samorząd gminny. Pamiętajmy, że w ramach przepisów prawa regulującego dostęp obywateli do informacji publicznej jest on zobligowany do udzielenia nam informacji o swoich działaniach. Oczywiście lokalne media mogą i powinny być znaczącym czynnikiem informującym społeczność lokalną o pracy samorządu, ale z wielu względów tak się nie dzieje. Natomiast szczegółowe informacje o czystości powietrza posiadają Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz Powiatowe Stacje Sanitarno–Epidemiologiczne i tam także warto skierować swoje kroki.

Jan Hasiuk – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO).

fot. materiały prasowe, „Moda na zdrowie” marzec 2015

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Moda na zdrowie. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
logo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane artykuły

Przechwytywanie

Jak przeciwdziałać niskiej emisji – Pytanie na śniadanie

4 listopada 2015 09:56

Pod koniec października nasi goście po raz kolejny wzięli udział w dwójkowym porannym programie Pytanie na śniadanie, w którym opowiadali, jak przeciwdziałać niskiej emisji.
Przechwytywanie

Pytanie na śniadanie: jak przeciwdziałać niskiej emisji?

14 czerwca 2015 12:56

O tym, jak przeciwdziałać niskiej emisji i dlaczego warto to robić, mówili w programie Pytanie na śniadanie eksperci, zaproszeni przez magazyn „Moda na Zdrowie”.

Projekt Ważna Misja zdrowa Emisja jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.